Vejnavne

Navngivning af vejnavne - Lovgivning

Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i Adresselovens §§ 3 og 4 og i adressebekendtgørelsens §§ 3-10, § 28, stk. 3 og § 29, stk. 3. Kommunen kan også beslutte at ændre eller nedlægge et eksisterende vejnavn.

Vejnavne til statsveje skal fastsættes efter samtykke fra Vejdirektoratet. Motorveje, motortrafikveje o.l. skal også have et vejnavn, uanset at der evt. ikke findes adresser langs vejen.

Vejnavne til private veje og andre færdselsarealer og områder, som ikke er omfattet af vejlovgivningen, skal fastsættes efter samråd med grundejeren. I tilfælde af at der ikke opnås enighed med grundejeren, fastsætter kommunen vejnavnet.

I nogle tilfælde kan et ”vejnavn” fastsættes for et område uden egentligt vejnet fx et naturområde eller en lille ø.

Kilde: Danmarks Adresser


Vejledning i adressereglerne